1 - 10 of 100

notification Statusinformation


delivered - Systemet har tillhandahållit koder.
paid - Betalning har mottagits. Systemet försöker nu tillhandahålla koderna.
confirming - Betalning har registrerats. Vänta på slutlig bekräftelse på att betalningen har mottagits.
new - Betalningsprocessen har startat

Orderdetaljer #

Orderstatus

Verifieringen tar bort befintliga gränser. Detta är enbart för efterlevnad av regelverk. Vår partner Veriff är certifierad och uppfyller kraven i CCPA, GDPR, SOC2 typ II och WCAG Accessibility Guidelines.

notification Känn din kund (KYC) - Begränsningar i användningen


Ej verifierat: max. €1.000 per beställning, max. €10.000 totalt

Verifierat: ingen begränsning

Vissa produkter kan vanligtvis endast köpas från verifierade konton.

Här kan du visa och delvis ändra dina data. Vissa data kan endast ändras av Support !

Här kan du radera ditt konto. Av juridiska skäl är vi skyldiga att behålla din information i 5 år. Efter denna period kommer din information att tas bort oåterkalleligt från vårt system. Kontakta supporten för en ny registrering.