1 - 10 of 100

notification Impormasyon sa katayuan


delivered - Ang system ay nagbigay ng mga code.
paid - Natanggap na ang bayad. Sinusubukan na ngayon ng system na ibigay ang mga code.
confirming - Ang pagbabayad ay nairehistro na. Maghintay ng panghuling kumpirmasyon na natanggap na ang bayad.
new - Nasimulan na ang proseso ng pagbabayad

Mga detalye ng order #

Order Status

Inaalis ng pag-verify ang mga kasalukuyang limitasyon. Ito ay para lamang sa pagsunod sa regulasyon. Ang aming partner na si Veriff ay certified at sumusunod sa CCPA, GDPR, SOC2 type II, at WCAG Accessibility Guidelines.

notification Alamin ang iyong Customer (KYC) - Mga limitasyon sa paggamit


Hindi na-verify: max. €1,000 bawat order, max. €10,000 sa kabuuan

na-verify: walang paghihigpit

Ang ilang produkto sa pangkalahatan ay mabibili lamang mula sa mga na-verify na account.

Dito maaari mong tingnan at bahagyang baguhin ang iyong data. Mababago lang ang ilang data sa pamamagitan ng Suporta!

Dito maaari mong tanggalin ang iyong account. Para sa mga legal na dahilan, obligado kaming panatilihin ang iyong impormasyon sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng panahong ito, hindi na mababawi ang iyong impormasyon sa aming system. Para sa bagong pagpaparehistro, mangyaring makipag-ugnayan sa suporta.