Các loại tiền điện tử được hỗ trợ

Tại Coinsbee.com, chúng tôi cho phép khách hàng mua phiếu thưởng cho cuộc sống hàng ngày bằng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP), Nano (NANO) và nhiều loại khác Tiền thay thế. Tất nhiên, thanh toán bằng Bitcoin hoặc Litecoin cũng có thể được thực hiện thông qua Lightning Network.